Ontbossing in Amazonië

Ontbossing in Amazonie: Het verhaal van Weidyenye Deze les via StoryMap is bedoeld voor toepassing in de bovenbouw HAVO en VWO, en sluit aan bij de eindtermen van het examenprogramma aardrijkskunde. Leerlingen kunnen de opdrachten grotendeels zelfstandig doornemen....

Dieper Leren met Geo-ICT hv

Dieper leren met Geo-ICT 3D Geodesign Merwedekanaalzone – Utrecht Deze lessen gaan over het gebied langs het Merwedekanaal in Utrecht. Dit gebied heet de Merwedekanaalzone en ligt dicht bij het Centraal Station van Utrecht.In dit gebied wordt een bedrijven- en...

Beekherstel – VR veldonderzoek

VR-veldonderzoek – Beekherstel Dit VR-veldonderzoek is voor jou als je in de bovenbouw van het VO zit. Je doet onderzoek naar maatregelen die zijn genomen langs de Slinge beek in de Achterhoek. De centrale vraag is hierbij: Wat is beekherstel en waarom wordt dit...

Ruimte voor de Waal – VR veldonderzoek

Dit VR-veldonderzoek is voor jou als je in 3 havo/vwo of hoger zit. Het gaat over het project: Ruimte voor de Waal. Je onderzoekt welke maatregelen tegen wateroverlast hier zijn genomen, en waarom. Je bezoekt verschillende locaties in en rond Nijmegen om daar...

Vegetatie & Klimaat – VR veldonderzoek

Dit VR-veldonderzoek kun je doen als je in de brugklas zit of daarboven. Je gaat van Groenland (vlakbij de Noordpool) naar Congo (op de Evenaar). Onderweg bezoeken je 10 locaties met natuurlijke vegetatie. Je bekijkt de kenmerken van de vegetatie. Daarna probeer je de...