QGIS

QGIS is een desktop GIS pakket. Desktop GIS is GIS software die draait vanaf je PC of vanaf het netwerk. In tegenstelling tot een webgis moet je desktop GIS dus installeren. Desktop GIS software biedt over het algemeen veel meer mogelijkheden dan een webgis. De software bevat vaak een uitgebreide set aan tools om te werken met geo-informatie. Om deze reden wordt desktop GIS veelvuldig gebruikt in het bedrijfsleven, bij de overheid, en in de wetenschap. Desktop GIS biedt ook veel mogelijkheden voor het onderwijs: de software is uitermate geschikt om projecten op te zetten waarbij leerlingen onderzoek doen naar geografische vraagstukken in de eigen omgeving, waarbij ze gegevens verzamelen middels veldwerk, en die gegevens vervolgens op de computer verwerken tot digitale kaarten.

Een desktop GIS pakket is vaak duur. Gelukkig zijn er diverse open-source GIS pakketten beschikbaar die meestal gratis verkrijgbaar zijn (zie website OSGEO). Een bekend en veelbelovend pakket is QGIS (voorheen Quantum GIS). Enkele voor het voortgezet onderwijs sterke punten zijn de mogelijkheid om de user interface aan te passen (vereenvoudiging van het menu door het onzichtbaar maken van een aantal opties) en de beschikbaar van andere talen dan Engels (ook Nederlands).

Download QGIS

Vrij naar: Geo-informatietechnologie in het voortgezet onderwijs (Tim Favier, 2013), p. 42-44. Zie bronnen/links.