Uit de reeks – Leren over onder- én bovengrond in 3D

Module ‘Klimaatadaptatie in de stad’

Deze les laat leerlingen actief kennis maken met Klimaatadaptatie in de gemeente en stad Ede. Hoe ziet het landschap eruit? Waardoor ontstaan hoogteverschillen? Welke problemen veroorzaken extreme weersomstandigheden? Hoe kunnen de eigenschappen van het landschap gebruikt worden om de gevolgen van het veranderende klimaat aan te pakken? Dit zijn vragen waar de leerling mee te maken krijgt. Optioneel is er een eindopdracht waarbij het geleerde toegepast kan worden in de eigen omgeving.

Aansluiting bij het curriculum
Leerlingen oefenen met geografische vaardigheden zoals informatie selecteren, verwerken en weergeven en passen geografische werkwijzen toe bij het beantwoorden van geografische vragen.
Voor het PO sluit de les aan op de inhoudslijn ‘Ruimte om je heen’ over de inrichting van de ruimte, Bevolking en Ruimte (vmbo) en bij Domein E: Leefomgeving (havo-vwo)

VO leerlingen kunnen na de les uitleggen dat veel stedelijke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Landelijke gebieden zijn vaker gevoelig voor droogte. Ze kunnen maatregelen beschrijven die wateroverlast en watertekorten op regionale schaal kunnen beperken en manieren beschrijven waarop sprake is van adaptie aan water. Steden die gevoelig zijn voor wateroverlast worden maatregelen genomen om klimaatadaptief te bouwen.

De opdracht is online uit te voeren via ESRI’s StoryMap waarbij er ook gebruik wordt gemaakt van de EduGIS kaartviewers. De ondergrond wordt verkend via de online tools van het BRO-loket van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Leerlingen noteren hun antwoorden digitaal in een door de docent gekozen tekstverwerker. Werken in duo’s op twee schermen wordt aangeraden.

De lesmodule wordt aangeboden op drie leerniveau’s:
(Download eventueel hier een .pdf met QR-codes)

A
groep 8 t/m jaar 2 van het VO

B
3 havo/vwo/ vmbo-T

C
4 vmbo, 4, 5, 6 havo/vwo

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken – Basisregistratie Ondergrond