De IJssel in 2120

De inwoners van Nederland zijn op zoek naar een natuurlijkere toekomst. In die toekomst kunnen we beter omgaan met een stijgende zeespiegel, perioden van extreem weer, een dalende biodiversiteit, een toenemende vraag naar voedselproductie en de noodzakelijke afname van broeikasgassen. We leven welvarend in een zogeheten natuurinclusieve samenleving.
Hoe ziet die eruit? Dat mag jij bepalen!
Deze les is gelanceerd tijdens de KNAG Onderwijsdag: Tijd voor Geografie
>Direct naar de les

Doel
Leerlingen zullen zich gaan buigen over het riviergebied van de IJssel. Het is belangrijk dat ze vooruit kijken, de toekomst in. Ze passen de ruimtelijke inrichting aan zodat het gebied rond de IJssel in het jaar 2120 leefbaar en toekomstbestendig is. Het uitgangspunt is: veel meer groen. De natuur kan de inwoners van Nederland, die zelf onderdeel van de natuur zijn, helpen om lucht en water te zuiveren, om voedsel en energie te produceren, dijken te versterken, CO2  op te slaan en water te bergen. Meer natuur zorgt ook voor een gezonde en mooie omgeving, goed voor herstel en genezen, om in te spelen en te recreëren.
Meer leerdoelen staan omschreven in de lesmodule.

Samen ontwerpen
De IJssel wordt verdeeld in ontwerpgebiedjes waar elk groepje een eigen ontwerp maakt. Ze krijgen een lijstje van eisen waaraan het ontwerp moet voldoen en een vaste selectie van items en legendakleuren.
Ze zijn echter totaal vrij hoe deze richtlijnen in het landschap tot uiting brengen.
Alle gebieden grenzen aan elkaar. Wanneer jij als docent alle ontwerpen verzameld, ontstaat er een prachtige strook die bestaat uit verschillende opvattingen en invullingen van de opdracht.
Deze discussie over de verschillende zienswijzen zijn bij landschapsontwerp heel waardevol.

Meer weten?

Neem contact op via het contactformulier.

In samenwerking met de Wageningen Universiteit en Research