Uit de lessenserie – Leren over onder- én bovengrond in 3D

Lesmodule ‘Het Grevelingenmeer’

Deze les laat leerlingen actief kennis maken met Zuidwest-Nederland vanuit verschillende dimensies. Waarom vind je hier veel waterkeringen, en hoe werken deze? Wat is het effect van deze waterkeringen op mens en natuur? Hebben we behoefte aan meer eb en vloed in het Grevelingenmeer? Heeft het zoute water invloed op de kwaliteit van de bodem? Dit zijn vragen waar de leerling mee te maken krijgt. Optioneel is er een eindopdracht waarbij het geleerde toegepast kan worden in de eigen omgeving.

Aansluiting bij het curriculum
Leerlingen oefenen met geografische vaardigheden zoals informatie selecteren, verwerken en weergeven en passen geografische werkwijzen toe bij het beantwoorden van geografische vragen. Voor het PO sluit de les aan op de inhoudslijn ‘Ruimte om je heen’ over de inrichting van de ruimte, Bevolking en Ruimte (vmbo) en bij Domein E: Leefomgeving (havo-vwo)

Voor het VO kan de les worden ingezet worden om de Nationale vraagstukken ten aanzien van overstromingsrisico’s en wateroverlast te behandelen. Daarnaast kan het worden gebruikt voor het onderdeel ‘regionale vraagstukken’. De nadruk ligt op kustverdediging in Zuidwest Nederland, en de gevolgen daarvan voor verschillende belangengroepen. Het betrekt daarbij toekomstplannen van de overheid en het perspectief van duurzame ontwikkeling in de Delta.
De opdracht is online uit te voeren via ESRI’s StoryMap waarbij er ook gebruik wordt gemaakt van de EduGIS kaartviewers. De ondergrond wordt verkend via de online tools van het BRO-loket van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Leerlingen noteren hun antwoorden digitaal in een door de docent gekozen tekstverwerker. Werken in duo’s op twee schermen wordt aangeraden.

De lesmodule wordt aangeboden op drie leerniveau’s: (Download eventueel hier een .pdf met QR-codes)

A
groep 8 t/m jaar 2 van het VO

B
3 havo/vwo/ vmbo-T

C
4 vmbo, 4, 5, 6 havo/vwo

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken – Basisregistratie Ondergrond