NAP Project

Het monument voor het Normaal Amsterdams Peil (NAP) in het stadhuis van Amsterdam is sinds 12 oktober 2010 uitgebreid met een bezoekerscentrum. Onderdeel daarvan is een expositie over de geschiedenis van het NAP en een educatieve ruimte waarin leerlingen van circa 10-15 jaar actief bezig kunnen zijn met opdrachten en metingen.
Eén van de opdrachten is een EduGIS module die thuis of op school uitgevoerd kan worden. Daarnaast is een NAP Waterpeilroute beschikbaar waarmee leerlingen in de omgeving van het Waterlooplein kennis maken met de sterk aan water gerelateerde historie van de Amsterdamse binnenstad en zelf metingen van het grondwaterpeil uitvoeren in de door Waternet beheerde waterpeilbuizen.

Foto: Stichting EduGIS

Locatie

NAP bezoekerscentrum
Stadhuis Amsterdam
Amstel 1 (ingang Waterlooplein)

Voor openingstijden en achtergrondinformatie: zie www.normaalamsterdamspeil.nl

Beschikbare documenten

EduGIS opdracht

Docentenhandleiding NAP educatief materiaal

PowerPoint versie 1

PowerPoint versie 2

Opdrachten niveau 1 (bovenbouw basisonderwijs)

Opdrachten niveau 2 (onderbouw vmbo)

Opdrachten niveau 3 (onderbouw havo/vwo)

Waterpeilroute (veldwerk in de omgeving van het NAP monument, Waterlooplein)

Docentenhandleiding waterpeilroute

Logboek waterpeilroute