EduGIS in 3D

Nieuwe 3D functie verrijkt EduGIS met realistisch relief

Goed nieuws voor alle gebruikers van EduGIS! We zijn verheugd aan te kondigen dat onze kaartapplicatie nu een geavanceerde 3D functie bevat die het terrein tot leven brengt met realistisch relief.

In tegenstelling tot de vorige versie, die enkel schaduwwerking bood, zorgt de nieuwe update ervoor dat het terrein nu ook daadwerkelijk in drie dimensies wordt weergegeven. Deze verbetering brengt een extra laag van realisme en diepte in de kaartervaring, waardoor geografische educatie en onderzoek nog interactiever en boeiender worden. Ontdek nu zelf de verhoogde landschappen en de verfijnde details van de wereld in 3D op EduGIS!

Bekijk de nieuwe functie op edugis.nl in de Wereldatlas

Nieuwe Topografische kaarten!

Een nieuwe reeks topografische kaarten op verschillende schalen.
De kaarten worden schaalafhankelijk getoond of verborgen! Vink alle lagen aan en zoom langzaam in om de mate van detail te zien toenemen.
In de map Topografie is ook een grote verzameling van losse elementen zoals spoorlijnen, wegen, wateren etc.

Bekijk de nieuwe lagen op kaart.edugis.nl

EduGIS Postcards

Heb je deze kaarten ook meegenomen vanaf de KNAG Onderwijsdag 2023?

Hieronder kun je lezen hoe je deze views zelf kan maken en daarmee direct jouw lessen kan verrijken met GEO-ict.

Groenland

Bewegende ijskap

Deze prachtige view is van gemaakt met de Groenland-atlas van EduGIS. Kun jij dit ook maken? Zeker.
Open de atlas Groenland en zet de projectie op “Globe” voor een realistische(re)  weergave van Groenland.
Gebruik het kaartlagenfilter om snel de juiste kaartlaag te vinden of bekijk eens rustig welke kaartlagen er zoal beschikbaar zijn.
In de map Glaciologie vind je de laag Landijs oppervlaktesnelheid.

 • Atlas: Groenland
 • Achtergrond: Satelliet/luchtfoto ESRI World Imagery
 • Kaartlaag: Groenland > Glaciologie > IJsveldsnelheid > Landijs oppervlaktesnelheid (of gebruik het kaartlaagfilter
 • Projectie: Globe

Himalaya

Koud en warm

Met actuele gegevens in de les pak je snel de aandacht. Dit prachtige plaatje toont de de Himalaya met twee kaartlagen aan. De reliefkaart, of schaduwering, in combinatie met de actuele temperatuur geeft een goede basis om weer en klimaat op aarde te verklaren.

 • Atlas: Wereld
 • Achtergrond: Satelliet | Mapbox
 • Kaartlaag: Natuur & Milieu > Relief
 • Kaartlaag: Weerkaarten | realtime > Temperatuur
 • Gebied: Himalaya
 • Zoom: 5.00

Tektoniek

Oceaanbodem bewijst plaattektoniek

De selectie van kaarten in de tektoniekatlas zijn geweldig. Maak je eigen favoriete combinatie van actuele aardbevingen, vulkanen, platen, breuken of hotspots. Klik op de kaart met de ‘informatieprikker’ om gedetailleerde informatie te tonen. Bijvoorbeeld over hoe de ouderdom van de Atlantische oceanische korst is opgebouwd. 

 • Atlas: Platentektoniek
 • Achtergrond: Satelliet | Mapbox
 • Kaartlaag: Ouderdom oceaanbodem
 • Projectie: Globe

Toekomstkaart 2120

Ontwerp je eigen toekomstkaart

Een mooie combinatie van kaartlagen die het huidige veelzijdige gebruik van het Nederlandse landschap tonen. Na het bestuderen van deze informatie kun je gaan nadenken over de toekomstige inrichting. Waar is behoefte aan in 2120? En welke combinaties van functies zijn er mogelijk?

 • Atlas: Toekomstkaart 2120
 • Achtergrond: Satelliet
 • Kaartlaag: Water, Dijken, Landgebruik, Gebouwen
 • Gebied: IJssel tussen Empen en Zutphen

Klimaateffectatlas

Over kans, schade en risico

De achtergrond van een kaart heeft veel effect op de beleving van de data. Teveel informatie of kleur leidt af, te weinig zorgt voor minder begrip. Deze ‘view’ geeft op een mooie manier aan dat een donkere achtergrond een positief effect kan hebben. 

 • Atlas: Klimaateffectsatlas
 • Achtergrond: OSM Donker
 • Kaartlaag: Overstromingsdiepte bijzonder kleine kans

Herat

In het dorp Herat, Afghanistan, hebben recentelijk zware aardbevingen plaatsgevonden die een diepgaande impact hebben gehad op de lokale gemeenschap. Deze gebeurtenissen zijn niet alleen belangrijk om te begrijpen, maar ook om aan onze leerlingen over te brengen. Ons nieuwste filmpje biedt een beknopt overzicht van wat er is gebeurd en toont hoe docenten EduGIS kunnen gebruiken als een krachtige tool om deze gebeurtenissen in het klaslokaal te duiden.
Zelf aan de slag? Bekijk de thema-atlas over platentektoniek

EduGIS is een waardevol hulpmiddel dat docenten kunnen inzetten om aardbevingen, geografie en geologie op een boeiende en begrijpelijke manier aan hun leerlingen uit te leggen. Door EduGIS te integreren in het leerproces kunnen we onze leerlingen helpen de impact van natuurlijke gebeurtenissen zoals aardbevingen beter te begrijpen.

Bekijk ons filmpje en ontdek hoe EduGIS kan bijdragen aan een effectieve en leerzame ervaring in de klas.

Jongerenparticipatie

Deze actie is een blijvende lesmodule op edugis.nl
Bekijk de lespagina: Inspectie van chillplekken | EduGIS.

Van 9 tot 13 2023 oktober startte de voortdurende landelijke actie van het Kadaster, Esri, het KNAG en EduGIS. Leerlingen verzamelen gegevens over speelplaatsen en hangplekken in de wijk. Met deze data kunnen gemeenten daadwerkelijk actie ondernemen om de leefomgeving voor jongeren te verbeteren. De leerlingen ervaren niet alleen dat hun inbreng ertoe doet, ze leren ook te werken met Geo-ICT.

Bron: 150jaarknag.nl

Er deden al meer dan 2400 leerlingen mee!

Allard Pierson: Open kaart

“Het begint allemaal met een kaart”
Bekijk hier hoe Tim Jonker vertelt over het gebruik van kaarten in de klas. De video is opgenomen in het kader van de expo “Open Kaart” in het Allard Pierson. Het KNAG bestaat 150 jaar en daarmee 150 jaar aan kaartmateriaal rijker. Hoe belangrijk is het gebruiken van kaartmateriaal in de les? En heeft de papieren kaart nog een toekomst nu er zeer mooie, moderne digitale geo-tools beschikbaar zijn zoals EduGIS?

Regie en Productie:
Shoreline Productions BV
Rolf Schreuder & Philippe Tammes

EduGIS doet mee aan NWA Wetenschapscommunicatie

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Zeer verheugd mogen wij melden dat EduGIS in samenwerking met het Geofort en de VU is opgenomen in het programma NWA Wetenschapscommunicatie 2021/22.
NWO | 12 toekenningen in het programma NWA Wetenschapscommunicatie 2021/22  Leer hieronder meer…

Toekomstbestendig maken van Nederland via digitale kaarten en Minecraft

Prof. dr. J. Boter

De keuzes die we als mensheid de komende tien jaar maken zullen onze toekomst bepalen. Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Al deze opgaven hebben gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het IPCC-rapport geeft een wetenschappelijke onderbouwing van de veranderingen die gaande zijn op wereldniveau. Graag willen een aantal partners via dit project de waarde en het belang van de wetenschap die ten grondslag ligt aan het meest recente IPCC-rapport op een boeiende manier onder de aandacht brengen bij jongeren. Dit willen we doen door de wetenschap te vertalen naar concrete lesmodules waarbij jongeren in hun eigen land, regio of wijk met ontwerp-opgaven aan de slag kunnen. Jongeren leren sneller als ze actief bezig zijn: workshops spreken de hersencellen over het algemeen actiever aan dan lezen uit een boek. Veel lesmateriaal spreekt jongeren sneller aan als het op henzelf of op hun eigen omgeving betrekking heeft. In dit project maken de Vrije Universiteit en twee educatieve platforms EduGIS en GeoCraftNL gebruik van deze krachten: zelf doen & in je eigen omgeving.

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is tot stand gekomen door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact te zorgen.

KNAG Aardrijkskundedocent van het jaar werkt bij EduGIS!