IPCC en klimaatverandering in jouw omgeving

Een set onderwijsmodulen over de bevindingen en adviezen uit de IPCC rapportage

In samenwerking met klimaatwetenschappers heeft EduGIS een lessenserie gemaakt over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en het effect hiervan in de eigen leefomgeving van de leerling.

Ga met je leerlingen aan de slag met actuele vraagstukken!

Wanneer leerlingen deze lessen doorlopen zullen ze merken dat wereldwijde processen en ontwikkelingen ook een effect hebben op hun eigen leefomgeving. Hoe gaan zij om met de effecten van klimaatverandering, welke mogelijkheden en oplossingen geven de leerlingen een hoopvolle toekomst?

Drie lessen
Er zijn drie lessen beschikbaar over verschillende actuele thema’s.


  1. De les over Groenland en zeespiegelstijging geeft inzicht in het afsmelten van landijs. Hoe zal Groenland veranderen de komende jaren? En wat zijn daar de mogelijk gevolgen van voor jou? Lees meer…

  2. De les over Energietransitie laat leerlingen kritisch kijken naar hun omgeving om te onderzoeken waar windturbines en/of zonneparken mogelijk zijn met behulp van een Geo-ICT analyse. Lees meer…

  3. De les over de effecten van steeds hevigere neerslag in de directe omgeving van de leerlingen, waarbij ze naast digitale vaardigheden ook naar buiten gaan om kwetsbare locaties te bekijken. Lees meer…

Drie niveaus
De lessen zijn geschikt voor leerlingen van groep 8 tot en met vwo 6. De lessen verschillen in lengte, taalgebruik en didactische aanpak. Gebruik de niveaus ook om in de klas te kunnen differentiëren.

Niveau A:   groep 8 t/m jaar 2 van het VO

Niveau B:   3 havo/vwo/vmbo-t

Niveau C:   4, 5, 6 vmbo-t/havo/vwo

De opdrachten zijn online uit te voeren via EduGIS en Wikiwijs waarbij er gebruik wordt gemaakt van een spliscreen. Leerlingen noteren hun antwoorden digitaal in een door de docent gekozen tekstverwerker. Werken in duo’s op twee schermen wordt aangeraden.

In samenwerking met het VU en Geofort