Verschil zal er zijn…
… tussen buurten, wijken en regio’s in Nederland

Inhoud
De lesmodule behandelt verschillen op lokaal en regionaal niveau, met speciale aandacht voor bevolkingsontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening en groei- en krimpregio´s.

Link naar module: Verschil zal er zijn… (arcgis.com)