Karaktervolle wijk
Herziening nodig

In Maastricht ligt de buurt Nazareth. Deze ligt vlak langs de A2-N2. Het vele verkeer heeft negatieve effecten op de gezondheid. En van de jongeren tot 23 jaar heeft meer dan de helft problemen: drugs, alcohol, psychische problemen, schooluitval en werkloosheid.
Met geld van het Rijk wordt Nazareth geherstructureerd.
Komende jaren zal de omgeving van de wijk Nazareth sterk gaan veranderen.  Vooral de aanleg van de A2-tunnel zal grote gevolgen hebben. De autoweg A2 gaat (gedeeltelijk) ondergronds. In de buurten naast Nazareth worden veel woningen gesloopt en er komen nieuwe woningen in de plaats. In Nazareth zijn de gevolgen kleiner, de buurt zal zelfs door de plannen er op voor uit gaan.

E v Schoonhoven, via Wikimedia Commons , CC BY 3.0