Ontbossing in Amazonie:

Het verhaal van Weidyenye

Deze les via StoryMap is bedoeld voor toepassing in de bovenbouw HAVO en VWO, en sluit aan bij de eindtermen van het examenprogramma aardrijkskunde.

Leerlingen kunnen de opdrachten grotendeels zelfstandig doornemen. Dit kost ongeveer 2 klokuren. Dit kan tijdens de les of als huiswerkopdracht. De applicatie StoryMap werkt goed op een desktop of laptop, maar op een tablet werken interactieve figuren niet..

U kunt een docentenhandleiding opvragen bij Tim Favier (t.t.favier@uu.nl).

Deze les is gemaakt door Maartje Bake en is gebaseerd op een eerdere versie gemaakt door Marieke van der Heiden. De creatie was onderdeel van een scriptie voor de Masteropleiding Geografie: Educatie en Communicatie bij de Universiteit Utrecht, die is begeleid door Tim Favier.

Klik hier om te starten.