Jaarverslag 2022

Stichting EduGIS is trots op de voortgang die in 2022 geboekt is. We danken iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt!

We willen graag de sponsors Kadaster en AmstelGIS bedanken voor hun geweldige steun aan stichting EduGIS. Zonder hen hadden we nooit zoveel vooruitgang kunnen boeken met het toegankelijk maken van geografische informatie voor iedereen in het onderwijs. Verder zijn wij bijzonder blij met de enthousiaste steun van andere organisaties en gebruikers die elk op hun manier hebben bijgedragen aan het succes.

Dit is het eerste jaarverslag van Stichting EduGIS. Sinds het ontstaan in 2004 is heel veel werk verzet om de toepassing van geo-informatie in het onderwijs te bevorderen. In 2017 leidde dit tot de oprichting van de stichting om het ‘samenwerkingsverband’ tussen diverse personen en partijen even steviger basis te geven. Sinds 2020 is een (deeltijd) EduGIS-coördinator verbonden aan EduGIS en nu vinden wij het passend om een jaarverslag samen te stellen.
In dit jaarverslag wordt allereerst de doelstelling en missie van EduGIS beschreven. Vervolgens wordt bondig omschreven welke activiteiten hebben plaatsgevonden binnen de stichting, die ertoe hebben geleid dat EduGIS weer helemaal ‘op de kaart’ staat en veel ruimte heeft gecreëerd om te kunnen ontwikkelen en groeien.

INHOUD

Doelstelling en missie
Nieuwe en geüpdatete lessen
Nieuw kaartmateriaal en toegevoegde mogelijkheden en functies
Communicatie
Bijgewoonde events
Organisatie

Jaarverslag bekijken: EduGIS jaarverslag 2022