Oprichting Stichting EduGIS

Sinds 2004 zet EduGIS zich in voor de geo-digitalisering van het aardrijkskundeonderwijs. Het platform is in de loop der jaren uitgebreid met nieuwe kaartlagen, lesmodules en functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld tabletondersteuning en Minecraft-activiteiten. Ook tegenwoordig probeert EduGIS het onderwijs zo goed mogelijk te bedienen. Om de werkzaamheden en het behalen van de doelstellingen voor de (middel)lange termijn te waarborgen, wordt op donderdag 9 november 2017 de Stichting EduGIS officieel opgericht. In het bestuur van de stichting zitten personen die gelieerd zijn aan SPINlab (VU), GeoFort, Geo-Informatie Nederland (GIN) en Geodan B.V.

Onder de vlag van EduGIS zal de bijbehorende stuurgroep de samenwerking opzoeken met partners in het geo-veld, zoals het Kadaster, GeoNovum, ESRI en natuurlijk alle onderwijsinstellingen. Het creëren van draagvlak op het gebied van geo-educatie en het verwerven van financiële middelen betreft een belangrijke kerntaak van de stichting. Met deze middelen zal EduGIS investeren in onderwijsinnovatie (bijv. 3D, augmented reality), promotieonderzoek, het ontsluiten van nieuwe, hoogwaardige geodata, het maken van uitdagend lesmateriaal, en last but not least: het onderhouden van de relatie met de community. Want EduGIS kan niet bestaan zonder alle onderwijsprofessionals die iedere dag met veel toewijding gebruik maken van dit platform in hun lespraktijk. Door het oprichten van de Stichting EduGIS, hopen wij een nieuwe, toekomstbestendige weg in te slaan voor het geo-onderwijs in Nederland en daarbuiten. Doet u ook mee?

Evert Meijer, Geodan B.V.
Henk Scholten, SPINlab VU
Willemijn Simon van Leeuwen, GeoFort
Peter Hoogwerf, Geo-Informatie Nederland