Ontbossing in Amazoniƫ

Ontbossing in Amazonie: Het verhaal van Weidyenye Deze les via StoryMap is bedoeld voor toepassing in de bovenbouw HAVO en VWO, en sluit aan bij de eindtermen van het examenprogramma aardrijkskunde. Leerlingen kunnen de opdrachten grotendeels zelfstandig doornemen....

Bevolkingsverandering in China

Inleiding In deze opdracht doen leerlingen onderzoek naar veranderingen in de bevolking van China. Eerst wordt een fragment van de documentaire China Blue getoond. Daarin volg je een meisje dat vanuit West- naar Oost-China vertrekt. Het wordt duidelijk dat miljoenen...

Verzorgingsgebieden

Inleiding Dit is een uitgebreide PO voor de bovenbouw HAVO en VWO. In deze opdracht voeren leerlingen zelfstandig een onderzoek uit naar de grootte van verzorgingsgebieden van voorzieningen, en factoren die de grootte van die verzorgingsgebieden kunnen verklaren. In...

Verhalen van migranten

Inleiding De storymap www.tinyurl.com/GISmigranten laat reisverhalen zien van Afrikaanse migranten die op weg zijn naar een beter leven in Europa. Mensen met een Nederlands paspoort kunnen vele landen bereizen zonder al te veel problemen. Maar voor mensen uit Afrika...

Winkelstraten karteren

Inleiding In deze opdracht doen leerlingen onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen winkelstraten in hun stad. Het is een leuke en eenvoudige karteeropdracht. Leerlingen kiezen een (deel van) een winkelstraat, gaan erheen en openen daar het survey formulier...