Lesmodule ‘Weer, klimaat en kaarten’

In deze lessenserie maken uw leerlingen kennis met de interactieve kaarten van EduGIS. Het feit dat de kaarten digitaal en interactief zijn, zorgt voor een stimulerende en tevens uitdagende leeromgeving voor de bovenbouw van het primair onderwijs. Deze lesmodule is de eerste in de serie lesmodules van EduGIS voor gebruik op de basisschool.

De opdracht is online uit te voeren via ESRI’s StoryMap waarbij er gebruik wordt gemaakt van de EduGIS Atlas. Het weer (real-time) en klimaat worden verkend. Leerlingen noteren hun antwoorden digitaal in een door de docent gekozen tekstverwerker. Werken in duo’s op twee schermen wordt aangeraden.

Een zeer uitgebreide docenthandleiding kan opgevraagd worden via het contactformulier.

In samenwerking met het NHL Stenden Hogeschool