Vulkanen – waar en waarom daar?

Kort onderzoek naar de spreiding van vulkanen over de aarde.
Gebruik van ArcGIS Online webapp met eenvoudige interactiviteit.

EduGIS Geologie atlas – De aarde beweegt

GIS-vaardigheden:

  • kaart verschuiven, in- en uitzoomen
  • kaartlagen selecteren
  • wijzigen basiskaart
  • legenda aan- en uitzetten
  • locatie opzoeken
  • informatie opvragen over locatie
Lesmateriaal ArcGIS Online naast de kaart

Voorbeeldopdracht

Schrijf een verslag van je onderzoek(je) waarin in elk geval de volgende vragen beantwoord worden:

1. waar hangt de spreiding van vulkanen over de aarde mee samen?
2. hoe kun je de gevonden samenhang verklaren?
3. welk ander verschijnsel komt vaak in de buurt van vulkanen voor?
4. welke vulkanen zijn een uitzondering op de samenhang die je bij 1 genoemd hebt?
5. waar hebben die uitzonderingsgevallen mee te maken?