Welkom bij de Minecraft projecten van EduGIS


Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord; Minecraft. Het spel waar gebouwd kan worden met blokken in een oneindige wereld. Het is een populair spel voor veel kinderen, jongeren én volwassenen.
De spelers hebben de mogelijkheid om een eigen wereld te creëren waarin zij alle controle hebben over het ontwerpproces. Dit zorgt ervoor dat de spelers op een compleet nieuwe en inspirerende wijze kennis maken met het bedenken en oplossen van ruimtelijke vraagstukken in een veilige virtuele 3D omgeving. Wij zien daarom Minecraft niet als spel; het is een leerzame tool om mee te ontwerpen.

Leerzaam gamen
Geocraft is een project waarbinnen heel Nederland in Minecraft wordt geladen. Kinderen worden uitgedaagd om in deze virtuele wereld te bouwen om het er mooier en realistischer uit te laten zien. Deze Minecrafters worden enthousiast gemaakt om in de huid te kruipen van een architect of een cartograaf en de echte wereld na te bouwen in hun favoriete gamingwereld.

Jongerenparticipatie
GeoFort en de VU willen graag dat jongeren meedenken over de inrichting van hun leefomgeving. Ten behoeve dit burgerparticipatieproject wordt de Minecraftcommunity gebruikt.
In Minecraft kunnen de jongeren hun eigen leefomgeving ontwerpen en  bijvoorbeeld klimaatbestendig maken.  Ze kunnen worden ingezet om volwassenen les te geven in het bouwen van hun toekomstig geplande wijk in Minecraft. Of men kan een oproep doen aan kinderen om voor een bepaalde wijk gebouwen te realiseren. De gebouwen die zijn gerealiseerd in Geocraft kunnen gekopieerd worden naar de ‘participatieserver’.

Een belangrijke doelstelling in dit project betreft het creëren van een digitale omgeving waarin de infrastructuur van RWS een belangrijke rol speelt in de Mincecraft-omgeving.

Pilotstudie
Mark Opmeer (promovendus SPINlab) verrichtte empirisch onderzoek naar de cognitieve en affectieve leeropbrengsten van Minecraft in het gamma-onderwijs. Op basis van een pilotstudie in samenwerking met het Technasium te Lelystad is ondervonden dat een project met Minecraft tot significante leerresultaten leidt indien de leerlingen een oplossing bedenken voor een aangedragen probleemstelling door een toonaangevende stakeholder.

In Lelystad hebben de onderbouwleerlingen van het Technasium bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat nagedacht over de ruimtelijke invulling van de Marker Wadden: welke mogelijkheden bieden deze kunstmatige eilanden voor natuur, energie en recreatie? Klik hier voor de opdracht. Door deze vraag actief te beantwoorden middels het gebruik van diverse informatiebronnen (EduGIS), gesprekken met de stakeholder en het ontwerpen van een 3D-ontwerp in Minecraft hebben de kinderen in groepjes geprobeerd de professionals van Rijkswaterstaat van hun ideeën te overtuigen.Deze samenwerking heeft de VU samengevat in het “Stakeholder-Scientist-Schoolchildren model”, zie figuur.

  • de stakeholders leveren de casus aan;
  • de scientists en engineers leveren de Minecraft-infrastructuur, verzorgen informatievoorziening en meten de leerresultaten;
  • de kinderen werken iteratief aan de opdracht in Minecraft.

Gedurende de gehele opdracht houden de partijen elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Stakeholder-Scientist-Schoolchildren model

 

Wetenschappelijke publicatie

Titel:
“Geocraft as a Means to Support the Development of Smart Cities, Getting the People of the Place Involved – Youth Included -.”
Door:
Scholten, Henk, Steven Fruijtier, Eduardo Dias, Sanne Hettinga, Mark Opmeer, Willemijn S. van Leeuwen, Marianne Linde, Steven Bos, Rubio Vaughan, Heidy van Kaam, Niels van Manen, Ceciel Fruijtier.  
Verschenen in:
Quality Innovation Prosperity 21, no. 1 (April 30, 2017): 119. doi:10.12776/qip.v21i1.784.