Ruimte voor de rivier de IJssel

Ofschoon klimatologen nog over oorzaken en oplossingen discussiëren is het inmiddels wel duidelijk dat  wereldwijd de temperatuur gaat stijgen en het neerslagregiem verandert. Er valt meer neerslag en de neerslag valt onregelmatiger. De heftige buien die vooral in de zomer in korte tijd vallen zorgen voor wateroverlast en piekafvoeren in rivieren. Wat voor gevolgen heeft dit voor de Nederlandse rivieren en in het bijzonder de IJssel?
Wat gebeurt er met het landschap langs de IJssel om het waterbergend vermogen van de rivier te vergroten?