Overstromingsrisico in het Maasdal bij Venlo

In het Maasdal bij Venlo is de Maas onbedijkt. Dit houdt in dat er geen dijken zijn die het land beschermen tegen overstromingen door de Maas.
Rijkswaterstaat wil graag weten welke gebieden in aanmerking komen om bedijkt moeten worden. Om Rijkswaterstaat te helpen goede beslissingen te maken ga je een digitale kaart maken van het overstromingsrisico in dit gebied. Dit doe je met het programma QGIS.

Er zijn een aantal gegevens beschikbaar: Je begint met een digitale kaart van de hoogte, en een digitale kaart van het landgebruik. Op basis van de hoogtekaart kun je de overstromingskans berekenen (lage gebieden hebben een hogere overstromingskans dan hoge gebieden). Op basis van het landgebruik kun je de overstromingsgevolgen berekenen (dicht bebouwde gebieden hebben grotere overstromingsgevolgen dan dun bebouwde gebieden). Vervolgens kun je het overstromingsrisico berekenen, want Risico = Kans x Gevolgen.