Bufferzones maken met EduGIS

Binnenkort verschijnt -hier- een leuke les voor het voortgezet onderwijs. In deze les maken uw leerlingen kennis met het maken van bufferzones rond punten en lijnen met de interactieve kaarten van EduGIS. In deze voorbeeldles draait het om de veilige afstand van scholen tot het spoor. Liggen er scholen zo dicht bij het spoor dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan? Daar kun je achter komen met EduGIS! Wil je een seintje als de les beschikbaar is? Stuur een berichtje via het contactformulier.

 

In dit onderwerp zullen we bufferen bespreken als een voorbeeld van nuttige ruimtelijke analyse die kan worden uitgevoerd op vectorgegevens.
Bufferen maakt gewoonlijk twee gebieden: één gebied dat binnen een gespecificeerde afstand tot geselecteerde objecten in de echte wereld ligt en het andere gebied dat daarbuiten ligt. Het gebied dat binnen de gespecificeerde afstand ligt wordt de bufferzone genoemd.

Een bufferzone is elk gebied dat dient om objecten uit de echte wereld op afstand van elkaar te houden. Bufferzones worden vaak ingesteld om de omgeving te beschermen, woon- en industriegebieden te beschermen tegen industriële ongevallen of natuurrampen, of om geweld te voorkomen. Veelvoorkomende types van bufferzones zijn groenstroken tussen woon- en industriegebieden, grenszones tussen landen, zones tegen geluidshinder rondom vliegvelden, of zones ter voorkoming van vervuiling langs rivieren.
Bovenstaande informatie komt uit deze overzichtelijke QGIS documentatie.

In samenwerking met de HAS Hogeschool – Den Bosch