Inleiding

In deze opdracht doen leerlingen onderzoek naar veranderingen in de bevolking van China. Eerst wordt een fragment van de documentaire China Blue getoond. Daarin volg je een meisje dat vanuit West- naar Oost-China vertrekt. Het wordt duidelijk dat miljoenen mensen deze reis jaarlijks maken. Daarna gaan de leerlingen onderzoeken hoe de bevolking in China verandert qua omvang en samenstelling.

Allereerst kijken ze naar de huidige spreiding in de bevolking, met de webapp www.tinyurl.com/chinabevolking. Zo zien ze dat de spreiding van de bevolking gerelateerd is aan het relief en het klimaat. Hulpopdrachten helpen leerlingen gericht te zoeken naar relaties. Regelmatig moeten leerlingen hypotheses formuleren en deze checken met de kaarten. Ze worden gestimuleerd om de relaties goed te verbaliseren. Aan het eind maken ze een skeletschema compleet. Voor de laatste opdracht gebruiken leerlingen de uitgebreidere webapp www.tinyurl.com/chinagroei. Dit keer moeten ze zonder hulpvragen beschrijven welke gebieden groeien of krimpen en waarom. Aan het eind maken ze een schema compleet door pijlen te tekenen tussen blokken met oorzaken en gevolgen.

 

Leerdoelen

De leerling kan:

  • kaarten in een webapp met elkaar vergelijken, en verbanden tussen verschijnselen herkennen (kaartanalyse)
  • verbanden in kaarten interpreteren (kaartinterpretatie)
  • kennis over factoren die de ruimtelijke geleding in bevolkingsdichtheid en
  • uitleggen welke factoren de ruimtelijke geleding in bevolkingsdichtheid in China kunnen verklaren
  • uitleggen welke factoren de ruimtelijke geleding in bevolkingsverandering in China kunnen verklaren
  • kennis over deze factoren structureren en visualiseren in een causaal diagram

 

Niveau

Deze opdracht is geschikt voor de onderbouw HAVO en VWO niveau

 

Tijdsduur

De opdracht duurt 2 lessen.

 

Benodigdheden

Voor deze opdracht is geen schoollicentie voor ArcGIS Online nodig. Er wordt alleen gebruik gemaakt van openbare webapps.

 

Lesmaterialen

 

Auteur

Het lesmateriaal en de bijbehorende webapp zijn gemaakt door Marit Kreeftenberg en Tim Favier