Inleiding

In deze opdracht doen leerlingen onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen winkelstraten in hun stad. Het is een leuke en eenvoudige karteeropdracht. Leerlingen kiezen een (deel van) een winkelstraat, gaan erheen en openen daar het survey formulier www.tinyurl.com/formulierwinkels op hun smartphone. Bij elke winkel vullen ze op het formulier de naam in, het soort producten en de grootte, het prijsniveau en of het gaat om een zelfstandige of ketenwinkel. Staat de gps-functie op de mobiel aan, dan wordt de locatie automatisch geregistreerd, zolang leerlingen hun GPS functie hebben aanstaan. Zodra leerlingen op ‘indienen’ klikken, worden de gegevens automatisch gecombineerd en opgenomen in de webapp www.tinyurl.com/giswinkels.

 

Leerdoelen

De leerling kan:

  • observaties van winkelkenmerken uitvoeren
  • uitleggen wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen winkelgebieden in de stad
  • beredeneren hoe de kenmerken van winkelgebieden met elkaar samenhangen, en met de kenmerken van de omgeving.

 

Niveau

Deze opdracht is voor alle niveaus geschikt. Hij is gemakkelijk op te nemen in een grotere lessenserie over voorzieningen of opbouw van de stad.

 

Tijdsduur

2x een halve tot hele les

 

Voorbespreking (een halve les)

In de voorbespreking kan de docent leerlingen laten nadenken over wat interessant is om naar te kijken bij het karteren van winkels. Daarna kan de docent de webapp laten zien op het digiboard, en uitleggen dat leerlingen de webapp verder gaan vullen, voor een winkelstraat. De technische instructie voor het verzamelen van gegevens staat in tabblad 1 van de webapp.

NB: Het is belangrijk om leerlingen erop te wijzen dat ze hun GPS functie aan moeten zetten.

 

Dataverzamelen

Leerlingen verzamelen data in hun eigen tijd.

 

Verwerking of nabespreking (hele les)

Terug op school leerlingen de digitale kaarten zelfstandig laten analyseren. In hoeverre is er sprake van clustering van kledingzaken, voedingswinkels enzovoorts? Waar in de stad vind je vooral zelfstandige zaken en waar winkels die behoren tot een keten? Wat zijn de dure winkelstraten, en waar zitten goedkopere winkels? Zijn er ook verschillen in omvang of type eigenaarschap te zien? In een centrale nabespreking kun je als docent de webapp tonen op het digibord en met de leerlingen ingaan op de samenhang met buurtkenmerken zoals het gemiddeld inkomen en de bevolkingssamenstelling. Ook kun je leerlingen laten nadenken over hoe verschillen tussen winkelgebieden zijn ontstaan.