Data- en kaartportalen

Nederland

Topotijdreis
Bekijk de veranderingen in Nederland vanaf het jaar 1815 in overzichten en gedetailleerde topografische kaarten en luchtfoto’s .
www.topotijdreis.nl.

Lespakket “Onder de grond”

iBook: https://itunes.apple.com/nl/book/onder-de-grond/id712113029?mt=11

Lesmateriaal: http://www.anaximander.org/geodetective/onderdegrond/lesmateriaal/

De regiomonitor
Met de Regiomonitor Groot Amsterdam kan men zelf de sociaal-ruimtelijke situatie in de Regio Amsterdam in beeld brengen. De monitor is ontwikkeld voor gebruik door experts op het gebied van de ruimtelijke ordening in de 8 grootste gemeenten in de Regio Amsterdam en voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, maar is sinds september 2014 ook opengesteld voor andere geïnteresseerden. Alleen voor toegang tot privacygevoelige kaartbeelden is nog een inlogcode nodig.

Klimaateffectatlas
Hoe diep overstroomt mijn gebied? Liggen er kwetsbare functies in het overstroombare gebied? Moet ik rekening gaan houden met bodemdaling? Hoeveel weken per jaar kan ik in de toekomst hittestress verwachten? De Klimaateffectatlas biedt handvatten om dit soort vragen te beantwoorden.

Deze interactieve tool zet (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress op de kaart. U kunt uw gemeentenaam invullen en bekijken wat er speelt in uw gebied. Met behulp van de zoekoptie is het mogelijk om direct naar een gemeente te zoomen.  Door de knoppen linksonder te gebruiken worden de mogelijke effecten van klimaatverandering in 2050 zichtbaar.

De atlas bevat landelijke gegevens. Dat betekent dat ze slechts indicatief zijn en niet bedoeld zijn voor het niveau van een buurt of wijk. Wel kan de atlas helpen om een snelle indruk te krijgen van welke effecten mogelijk een rol (gaan) spelen in uw gebied. Het doel van de atlas is om water en klimaat op de agenda te krijgen.

Direct naar de Klimaateffectatlas

Gidsmodellen
Voor het plannen van duurzame gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie zijn diverse methoden en hulpmiddelen beschikbaar. Een aantal hiervan kunt u vinden op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.

Een van de hulpmiddelen is het instrument van gidsmodellen. Gidsmodellen zijn beeldende schema’s van landschappen, die een leidraad zijn voor het benutten van de natuurlijke omgeving voor het versterken van de klimaatrobuustheid door adaptatiemaatregelen. Ook worden ze gebruikt voor een duurzamegebiedsontwikkeling op basis van de versterking van de fysieke leefomgeving enondernemen met het natuurlijke kapitaal. De ervaring leert dat een verbeelding van het natuurlijke kapitaal van bodem,water en groen inspirerend werkt en helpt bij het ontwerpen, inrichten en beheren van een duurzame regionale en lokale fysieke leefomgeving.

De gidsmodellen van 2015 zijn gerealiseerd in opdracht van met ministerie van I&M,RWS Bodem plus en STOWA. De modellen zijn gebaseerd op eerdere concepten en varianten.

Klik hier om direct naar de Gidsmodellen te gaan.

Uitslagenkaart Tweede Kamerverkiezingen 2017

Bekijk hier de uitslagenkaart

Deltares: Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart.

Beleidsmakers in de publieke en private sector kunnen met de tool meer doen om tijdig catastrofale schade te voorkomen. De risicoanalyses hebben een grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen:

  • Internationale ontwikkelings- en financieringsorganisaties zoals de Wereldbank kunnen prioriteit geven aan investeringen in veelbelovende strategieën voor natuurlijke beperking van rampenrisico’s.
  • Internationale en nationale organisaties die zich bezighouden met (beperking van) rampenrisico’s, zoals het Rode Kruis, kunnen de risicofactoren evalueren en de voortgang bewaken van activiteiten ter beperking van risico’s.
  • (Her)verzekeringsmaatschappijen kunnen snel risico’s en verwachte trends in risico’s analyseren in al hun portefeuilles en aan potentiële klanten het belang van verzekering uitleggen.
  • Multinationals kunnen risico’s beoordelen voor hun productiebedrijven en leverketens over de hele wereld en prioriteit geven aan bepaalde locaties voor verdere analyse en maatregelen ter beperking van risico’s.

De resultaten van de Analyzer geven een eerste indruk van de overstromingsrisico’s en kunnen worden gebruikt om de aandacht te richten op bepaalde kwetsbare gebieden en een dialoog te starten over de risico’s. Voor het verder bepalen van de omvang van specifieke beschermingsmaatregelen tegen overstromingen zijn meer gedetailleerde en lokale modellen nodig.

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/overstromingsrisicos-wereldwijd-kaart/

Europa

Wereld