Inleiding

Leefbaarheid heeft zowel objectieve aspecten (zoals bijvoorbeeld het aantal diefstallen) als subjectieve aspecten (zoals bijvoorbeeld het veiligheidsgevoel). In deze opdracht onderzoeken leerlingen wat de verschillen zijn in leefbaarheid zoals bewoners die ervaren. Ze gaan naar een buurt toe, en openen daar het formulier www.tinyurl.com/formulierleefbaarheid in de browser van hun smartphone. Ze interviewen vervolgens een aantal bewoners verspreid over deze buurt, over hun opvattingen over de buurt. Deze verzamelde gegevens worden automatisch gecombineerd en opgenomen in de webapp www.tinyurl.com/webgisleefbaarheid.

 

Leerdoelen

De leerling kan:

  • enquetes afnemen onder bewoners.
  • uitleggen dat leefbaarheid een subjectief begrip is: wat de ene bewoner leefbaar vindt, zal de andere bewoner minder erg vinden.
  • beschrijven in welke buurten leefbaarheidsproblemen spelen, en deze relateren aan de buurtkenmerken

 

Niveau

Deze opdracht is voor alle niveau’s geschikt. Hij is gemakkelijk op te nemen in een grotere lessenserie over leefbaarheid en stedelijke vraagstukken.

 

Tijdsduur

2x een halve tot hele les

 

Voorbespreking (een les)

In de voorbespreking kan de docent met de leerlingen bespreken wat leefbaarheid inhoudt. Vervolgens kan de docent leerlingen de opdracht geven in tweetallen of in groepjes een enquete te maken om bewoners te vragen over de leefbaarheid van hun buurt. In een klassikale nabespreking kan de docent ingaan op de kenmerken van een goede enquete:

  1. vragen moeten vergelijkbaar zijn, dus bijvoorbeeld allemaal op een schaal van 1 tot 10
  2. vragen moeten allemaal positief gesteld zijn, dus 1 = slecht, en 10 = goed
  3. vragen moeten alle relevante aspecten van leefbaarheid dekken
  4. vragen moeten niet overlappen

Vervolgens kan de docent uitleggen de webgis www.tinyurl.com/webgisleefbaarheid tonen op het digiboard, en uitleggen dat leerlingen de webgis gaan aanvullen voor een buurt. Vervolgens kan de docent bediscussieren met de leerlingen hoe je op een goede manier gegevens verzameld:

  1. Er worden verspreid over de buurt mensen geinterviewd
  2. Er worden alleen bewoners geinterviewd
  3. De leerling legt van te voren uit dat de gegevens opgenomen worden in een openbare webgis

De technische instructie voor het verzamelen van gegevens staat in tabblad 1 van de webapp.

NB: Het is belangrijk om leerlingen erop te wijzen dat ze hun GPS functie aan moeten zetten.

NB: Het is handig om leerlingen te laten oefenen, en op het schoolplein een punt toe te laten voegen.

 

Dataverzamelen

Leerlingen verzamelen data in hun eigen tijd.

 

Nabespreking (hele les)

In de nabespreking kan de docent de webapp tonen op het digiboard, en leerlingen vragen om toe te lichten wat ze hebben gevonden. Daarna kan een discussie gestart worden waarin resultaten met elkaar worden vergeleken.