Inleiding

Leefbaarheid heeft zowel objectieve aspecten (zoals bijvoorbeeld het aantal diefstallen) als subjectieve aspecten (zoals bijvoorbeeld het veiligheidsgevoel). In deze opdracht onderzoeken leerlingen hoe de leefbaarheid is in verschillende buurten. Ze gaan naar een buurt toe, en openen daar het formulier www.tinyurl.com/fotosmaken in de browser van hun smartphone. Ze moeten dan foto’s maken van tekenen van goede en slechte leefbaarheid. Deze foto’s worden automatisch gecombineerd en opgenomen in de webapp www.tinyurl.com/webgisfotosvanleefbaarheid.

 

Leerdoelen

De leerling kan:

  • tekenen van goede en slechte leefbaarheid herkennen in het veld.
  • uitleggen dat leefbaarheid een subjectief begrip is: wat de ene leerling leefbaar vindt, zal de andere leerling minder erg vinden.
  • beschrijven in welke buurten leefbaarheidsproblemen spelen

 

Niveau

Deze opdracht is voor alle niveau’s geschikt. Hij is gemakkelijk op te nemen in een grotere lessenserie over leefbaarheid en stedelijke vraagstukken.

 

Tijdsduur

2x een halve tot hele les

 

Voorbespreking (halve tot hele les)

In de voorbespreking kan de docent met de leerlingen bespreken wat leefbaarheid inhoudt. Daarna kan de docent de webapp www.tinyurl.com/webgisfotosvanleefbaarheid tonen op het digiboard, en uitleggen dat leerlingen de webgis gaan aanvullen voor een buurt. Vervolgens kan de docent bediscussieren met de leerlingen hoe je op een goede manier gegevens verzamelt:

  1. Er worden verspreid over de buurt foto’s genomen
  2. Er worden geen foto’s van mensen genomen

De technische instructie voor het verzamelen van gegevens staat in tabblad 1 van de webapp.

NB: Het is belangrijk om leerlingen erop te wijzen dat ze hun GPS functie aan moeten zetten.

NB: Het is handig om leerlingen te laten oefenen, en op het schoolplein een punt toe te laten voegen.

 

Dataverzamelen

Leerlingen verzamelen data in hun eigen tijd.

 

Nabespreking (halve tot hele les)

In de nabespreking kan de docent de webapp tonen op het digiboard, en leerlingen vragen om toe te lichten wat ze hebben gevonden. Daarna kan een discussie gestart worden waarin resultaten met elkaar worden vergeleken.

 

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

23/09/2019