Inleiding

In deze opdracht voeren leerlingen een veldwerk uit in hun eigen omgeving rondom het onderwerp “wateroverlast”. Ze gaan naar hun eigen buurt toe, en openen daar de webapp www.tinyurl.com/regen100 op hun smartphone. In de kaart zien ze waar er water op straat blijft staan als er een hoosbui plaatsvindt die eens in de 100 jaar voorkomt. 

Ze gaan vervolgens naar een aantal donkerblauwe plekken toe, en onderzoeken daar:

  1. Waarom er juist daar water op straat blijft staan (Ligt het gebied laag? Is er veel verharding? Zijn er weinig putten? etc)
  2. Of er problemen kunnen optreden (Zal het verkeer gehinderd worden? Kan water kelders inlopen? etc)
  3. Wat mogelijke maatregelen zijn om de kans en gevolgen te beperken

Vervolgens nemen ze een foto met hun smartphone. Terug op school laden ze de foto’s in ArcGIS Online in, en maken ze een storymap. Zie als voorbeeld www.tinyurl.com/storymapnikikevin.

 

Leerdoelen

De leerling kan:

  • uitleggen welke gebieden in de eigen omgeving kwetsbaar zijn voor wateroverlast, en waarom (op basis van eigen observaties).
  • een verwachting opstellen voor de problemen die zullen plaatsvinden als er een hoosbui valt in de eigen omgeving
  • (op basis van eigen observaties).
  • een voorstel maken voor maatregelen die geschikt zijn om de kans op en gevolgen van wateroverlast in de eigen omgeving te verminderen, en dit voorstel onderbouwen
  • een storymap maken op basis van zelfverzamelde gegevens.

 

Niveau

Deze opdracht is geschikt voor HAVO en VWO niveau, vanaf leerjaar 2.

 

Benodigdheden

Voor deze opdracht is een schoollicentie op ArcGIS Online nodig. Leerlingen moeten toegang hebben tot deze omgeving. Scholen kunnen een gratis licentie aanvragen via www.esri.nl/nl-nl/onderwijs/arcgis-voor-op-school/home.

 

Context

De opdracht is geschikt als afsluitende opdracht bij een lessenserie over wateroverlast. Hij vormt bijvoorbeeld het sluitstuk van de lessenserie “Wateroverlast op het schoolplein” (zie www.waterophetschoolplein.nl).

 

Tijdsduur

anderhalve les

 

Voorbespreking (halve les)

In de voorbespreking kan de docent uitleggen wat het doel is van de veldwerkopdracht, en de voorbeeld storymap laten zien.

NB: Het is belangrijk om leerlingen erop te wijzen dat ze hun GPS functie aan moeten zetten.

 

Dataverzamelen

Leerlingen verzamelen data in hun eigen tijd. Zie de Handleiding.

 

Verwerking (1 les)

Terug op school maken leerlingen storymaps op basis van hun zelf verzamelde foto’s. Zie de Handleiding.