Gidsmodellen voor ruimtelijke ontwikkeling

,

Gidsmodellen
Voor het plannen van duurzame gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie zijn diverse methoden en hulpmiddelen beschikbaar. Een aantal hiervan kunt u vinden op www.ruimtelijkeadaptatie.nl.

Een van de hulpmiddelen is het instrument van gidsmodellen. Gidsmodellen zijn beeldende schema’s van landschappen, die een leidraad zijn voor het benutten van de natuurlijke omgeving voor het versterken van de klimaatrobuustheid door adaptatiemaatregelen. Ook worden ze gebruikt voor een duurzamegebiedsontwikkeling op basis van de versterking van de fysieke leefomgeving enondernemen met het natuurlijke kapitaal. De ervaring leert dat een verbeelding van het natuurlijke kapitaal van bodem,water en groen inspirerend werkt en helpt bij het ontwerpen, inrichten en beheren van een duurzame regionale en lokale fysieke leefomgeving.

De gidsmodellen van 2015 zijn gerealiseerd in opdracht van met ministerie van I&M,RWS Bodem plus en STOWA. De modellen zijn gebaseerd op eerdere concepten en varianten.

Klik hier om direct naar de Gidsmodellen te gaan.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

14/06/2020