Warmteatlas

Het jaarlijkse Nederlandse eindverbruik van energie bestaat voor ongeveer 50 procent uit warmte, 30 procent uit transport en 20 procent uit elektriciteit[1]. Voor de productie van deze energie genereert Nederland ongeveer 40 procent aan extra niet gebruikte restwarmte. De energiehuishouding kan dus veel efficiënter en duurzamer worden ingericht dan nu het geval is. De WarmteAtlas Nederland van het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) brengt hiervoor de kansen in kaart. De WarmteAtlas is een digitale, geografische kaart met daarop aangegeven warmteaanbod en –vraag in Nederland. Aan de aanbodkant vindt u (potentiële) geschikte locaties van diepe geothermie, WKO, biomassa en restwarmte. Aan de vraagkant geeft de kaart een overzicht van de warmtevraag van huishoudens, industrie, glastuinbouw en utiliteitsbouw. Met dit instrument wil het NEW een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse warmtehuishouding. 

bron: https://energiewiki.tiddlyspot.com/