Kadaster Topotijdreis

Je ziet hier een voorbeelden van een kaart in EduGIS.
Het toont Den Bosch in 1910 en 1990. Met de transparantie schuifbalk kun je heel gemakkelijk de twee kaarten met elkaar vergelijken!
Probeer het zelf: Open de atlas en bekijk nog meer van deze interessante kaarten.

Topotijdreis

Je kunt de kaarten natuurlijk ook bekijken op de website van het kadaster.
Bekijk de veranderingen in Nederland vanaf het jaar 1815 in overzichten en gedetailleerde topografische kaarten en luchtfoto’s.
www.topotijdreis.nl

http://topotijdreis.nl