Deltares: Overstromingsrisico’s wereldwijd

,

Deltares: Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart.

Beleidsmakers in de publieke en private sector kunnen met de tool meer doen om tijdig catastrofale schade te voorkomen. De risicoanalyses hebben een grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen:

  • Internationale ontwikkelings- en financieringsorganisaties zoals de Wereldbank kunnen prioriteit geven aan investeringen in veelbelovende strategieën voor natuurlijke beperking van rampenrisico’s.
  • Internationale en nationale organisaties die zich bezighouden met (beperking van) rampenrisico’s, zoals het Rode Kruis, kunnen de risicofactoren evalueren en de voortgang bewaken van activiteiten ter beperking van risico’s.
  • (Her)verzekeringsmaatschappijen kunnen snel risico’s en verwachte trends in risico’s analyseren in al hun portefeuilles en aan potentiële klanten het belang van verzekering uitleggen.
  • Multinationals kunnen risico’s beoordelen voor hun productiebedrijven en leverketens over de hele wereld en prioriteit geven aan bepaalde locaties voor verdere analyse en maatregelen ter beperking van risico’s.

De resultaten van de Analyzer geven een eerste indruk van de overstromingsrisico’s en kunnen worden gebruikt om de aandacht te richten op bepaalde kwetsbare gebieden en een dialoog te starten over de risico’s. Voor het verder bepalen van de omvang van specifieke beschermingsmaatregelen tegen overstromingen zijn meer gedetailleerde en lokale modellen nodig.

https://www.deltares.nl/nl/nieuws/overstromingsrisicos-wereldwijd-kaart/

Vaardigheden

Gepubliceerd op

14/06/2020