NLOG

Nederlandse Olie- en Gasportaal

Deze website geeft informatie over energie en delfstoffen in de diepe ondergrond van Nederland en het Nederlands continentaal plat. Deze informatie betreft onder meer de opsporing en winning van aardgas, olie en aardwarmte.
TNO – Geologische Dienst Nederland beheert NLOG namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Kaart boringen | NLOG