Uit de reeks – IPCC en klimaatverandering in jouw omgeving

Module ‘Energietransitie in je eigen leefomgeving’

Deze les laat leerlingen actief kennis maken met de energietransitie met behulp van verschillende kaartlagen en Geo-ICT tools. Welke soorten energiebronnen bestaan er? Waar vind je veel duurzame energiecentrales? Is er in mijn omgeving veel ruimte voor duurzame energie?  Dit zijn vragen waar de leerling mee te maken krijgt.

Aansluiting bij het curriculum
Leerlingen oefenen met geografische vaardigheden zoals informatie selecteren, verwerken en weergeven en passen geografische werkwijzen toe bij het beantwoorden van geografische vragen.
Voor het PO sluit de les aan op de inhoudslijn ‘Ruimte om je heen’ over de inrichting van de ruimte, Bevolking en Ruimte (vmbo) en bij Domein E: Leefomgeving (havo-vwo)

Voor het VO kan de les worden ingezet worden om regionale vraagstukken te behandelen. De nadruk ligt op windturbine- en zonneparken die je niet zomaar in het landschap kan plaatsen. Welke locaties zijn niet toegestaan, waar verwacht je veel weerstand? De leerlingen werken met “buffers” om zo mogelijke plekken in beeld te brengen.

De opdracht is online uit te voeren waarbij de leerlingen de atlas van EduGIS naast de opdrachten in Wikiwijs in beeld hebben. Leerlingen noteren hun antwoorden digitaal in een door de docent gekozen tekstverwerker. Werken in duo’s op twee schermen wordt aangeraden.

De lesmodule wordt aangeboden op drie leerniveau’s:
(Download eventueel hier een .pdf met QR-codes)

A
groep 8 t/m jaar 2 van het VO

B
3 havo/vwo/ vmbo-T

C
4 vmbo, 4, 5, 6 havo/vwo

In samenwerking met de VU en het Geofort