Uit de reeks – IPCC en klimaatverandering in jouw omgeving

Module ‘Wateroverlast in je eigen leefomgeving’

Deze les laat leerlingen actief kennis maken met de gevolgen van en oplossingen voor hevige regenval in hun eigen wijk met behulp van verschillende kaartlagen en Geo-ICT tools. Waarom zijn er steeds meer hevige regenbuien? Waar liggen de plekken die wellicht overlast hebben van water? Zal er schade ontstaan? Welke maatregelen kan je treffen om de overlast te verminderen? Dit zijn vragen waar de leerling mee te maken krijgt.

Aansluiting bij het curriculum
Leerlingen oefenen met geografische vaardigheden zoals informatie selecteren, verwerken en weergeven en passen geografische werkwijzen toe bij het beantwoorden van geografische vragen.
Voor het PO sluit de les aan op de inhoudslijn ‘Ruimte om je heen’ over de inrichting van de ruimte, Bevolking en Ruimte (vmbo) en bij Domein E: Leefomgeving (havo-vwo)

Voor het VO kan de les worden ingezet worden om regionale vraagstukken te behandelen. De nadruk ligt op het klimaatbestendig inrichten van de omgeving. De leerlingen gaan daadwerkelijk bekijken in de omgeving hoe de plekken eruit zien; een korte excursie in de eigen omgeving!

De opdracht is online uit te voeren waarbij de leerlingen de atlas van EduGIS naast de opdrachten in Wikiwijs in beeld hebben. Leerlingen noteren hun antwoorden digitaal in een door de docent gekozen tekstverwerker. Werken in duo’s op twee schermen wordt aangeraden.

De lesmodule wordt aangeboden op drie leerniveau’s:
(Download eventueel hier een .pdf)

A
groep 8 t/m jaar 2 van het VO

B
3 havo/vwo/ vmbo-T

C
4 vmbo, 4, 5, 6 havo/vwo

In samenwerking met de VU en het Geofort