Uit de reeks – IPCC en klimaatverandering in jouw omgeving

Module ‘De Groenlandse IJskap’

Deze les laat leerlingen actief kennis maken met de ijskap van Groenland met behulp van verschillende kaartlagen en Geo-ICT tools. Hoe snel smelt de ijskap? Smelt de ijskap overal even snel? Wat is het albedo en hoe is het gesteld met de massabalans?  Dit zijn vragen waar de leerling mee te maken krijgt. Optioneel is er een eindopdracht waarbij het geleerde toegepast kan worden in de eigen omgeving.

Aansluiting bij het curriculum
Leerlingen oefenen met geografische vaardigheden zoals informatie selecteren, verwerken en weergeven en passen geografische werkwijzen toe bij het beantwoorden van geografische vragen.
Voor het PO sluit de les aan op de inhoudslijn ‘Ruimte om je heen’ over de inrichting van de ruimte, Bevolking en Ruimte (vmbo) en bij Domein B: Systeem Aarde (havo-vwo) en Domein E: Leefomgeving (havo-vwo)

Voor het VO kan de les worden ingezet worden om klimaatvraagstukken vraagstukken te behandelen. De nadruk ligt op de massabalans van een ijskap en de invloed daarvan op de zeespiegel. Ook de kwetsbaar van de eigen leefomgeving voor  wateroverlast komt aan de orde.

De opdracht is online uit te voeren waarbij de leerlingen de atlas van EduGIS naast de opdrachten in Wikiwijs in beeld hebben. Leerlingen noteren hun antwoorden digitaal in een door de docent gekozen tekstverwerker. Werken in duo’s op twee schermen wordt aangeraden.

De lesmodule wordt aangeboden op drie leerniveau’s:
(Download eventueel hier een .pdf met QR-codes)

A
groep 8 t/m jaar 2 van het VO

B
3 havo/vwo/ vmbo-T

C
4 vmbo, 4, 5, 6 havo/vwo

In samenwerking met de VU en het Geofort