Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Zeer verheugd mogen wij melden dat EduGIS in samenwerking met het Geofort en de VU is opgenomen in het programma NWA Wetenschapscommunicatie 2021/22.
NWO | 12 toekenningen in het programma NWA Wetenschapscommunicatie 2021/22  Leer hieronder meer…

Toekomstbestendig maken van Nederland via digitale kaarten en Minecraft

Prof. dr. J. Boter

De keuzes die we als mensheid de komende tien jaar maken zullen onze toekomst bepalen. Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. Al deze opgaven hebben gevolgen voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Het IPCC-rapport geeft een wetenschappelijke onderbouwing van de veranderingen die gaande zijn op wereldniveau. Graag willen een aantal partners via dit project de waarde en het belang van de wetenschap die ten grondslag ligt aan het meest recente IPCC-rapport op een boeiende manier onder de aandacht brengen bij jongeren. Dit willen we doen door de wetenschap te vertalen naar concrete lesmodules waarbij jongeren in hun eigen land, regio of wijk met ontwerp-opgaven aan de slag kunnen. Jongeren leren sneller als ze actief bezig zijn: workshops spreken de hersencellen over het algemeen actiever aan dan lezen uit een boek. Veel lesmateriaal spreekt jongeren sneller aan als het op henzelf of op hun eigen omgeving betrekking heeft. In dit project maken de Vrije Universiteit en twee educatieve platforms EduGIS en GeoCraftNL gebruik van deze krachten: zelf doen & in je eigen omgeving.

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is tot stand gekomen door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact te zorgen.