Nieuwe atlas: Hoogwaterbescherming

Er is een thematische atlas toegevoegd aan EduGIS waarmee je een goed beeld krijgt van de huidige situatie rondom hoogwaterbescherming. Het toont de locaties van primaire dijken en duinen, hun overstromingskans en veiligheidsniveau.
Ook vind je er informatie over projecten tot 2029 om de veiligheid op peil te houden. Bekijk de atlas meteen hier, of lees meer over de kaartlagen.