Wij zijn lid van het Greening Education Partnership!

 

EduGIS: Elke leerling ‘climate-ready’ maken

Het Greening Education Partnership is een wereldwijd initiatief dat zich richt op het helpen van landen om de klimaatcrisis aan te pakken, door de kracht van onderwijs te gebruiken. Het is een platform waar overheden en allerlei andere partijen samenkomen, zoals internationale organisaties, maatschappelijke groepen, jongeren, de academische wereld en de privé-sector. Het doel van het Greening Education Partnership is om sterke, goed georganiseerde en brede actie te stimuleren, zodat elke leerling de kennis, vaardigheden, waarden en attitudes krijgt die nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Groener onderwijs

Onderwijs geeft mensen van alle leeftijden de mogelijkheid om wereldwijde uitdagingen aan te pakken, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, onduurzaam gebruik van hulpbronnen en ongelijkheid. Het stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en actie te ondernemen om de samenleving te veranderen en voor onze planeet te zorgen. Met de holistische aanpak van ESD (Education for Sustainable Development) wil het Greening Education Partnership landen inspireren om actie te ondernemen en leerlingen de vaardigheden te geven die nodig zijn voor inclusieve en duurzame economische ontwikkeling in de overgang naar digitale en groene economieën.

De werkwijzen die door de leden van het Partnerschap worden gevolgd, zijn interdisciplinair en bestrijken alle vakken. Ze richten zich niet alleen op de wetenschappelijke feiten van klimaatverandering, maar ook op de sociaal-economische en gedragsaspecten van klimaatgerechtigheid, eco-angst, op actie gebaseerde oplossingen en zorgen ervoor dat alles wordt afgestemd op de echte ervaringen en ambities van leerlingen.