Verschil zal er zijn

Verschil zal er zijn…… tussen buurten, wijken en regio’s in Nederland InhoudDe lesmodule behandelt verschillen op lokaal en regionaal niveau, met speciale aandacht voor bevolkingsontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening en groei- en...