Rio de Janeiro; het dagelijks leven

Het dagelijks leven in Rio de Janeiro Drie wijken in de stad Deze les via StoryMap is bedoeld voor toepassing in de bovenbouw HAVO en VWO, en sluit aan bij de eindtermen van het examenprogramma aardrijkskunde. Welkom bij de StoryMap over stedelijk Rio de Janeiro! In...