Geologie

Bezig met tektoniek en geologie in de les? Maak dan handig gebruik van de EduGIS Atlas – Geologie. Laat de leerlingen eens wisselen van achtergrondlaag: Welke is de beste voor dit onderwerp? Met de kaartlaag “Relief” verander je een platte/vlakke...

Vulkanen – waar en waarom daar?

Opdracht: schrijf een verslag van je onderzoek(je) waarin in elk geval de volgende vragen beantwoord worden:
1. waar hangt de spreiding van vulkanen over de aarde mee samen?
2. hoe kun je de gevonden samenhang verklaren?
3. welk ander verschijnsel komt vaak in de buurt van vulkanen voor?
4. welke vulkanen zijn een uitzondering op de samenhang die je bij 1 genoemd hebt?
5. waar hebben die uitzonderingsgevallen mee te maken?