Over EduGIS

EduGIS is het platform voor geo-informatietechnologie in het onderwijs. EduGIS heeft een eigen kaartmodule (EduGIS Kaart) met meer dat 500 kaartlagen voor Nederland, Europa en de Wereld. Daarnaast biedt het informatie over geo-informatietechnologie en lesmateriaal voor onderwijs met geo-informatietechnologie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van EduGIS Kaart, ArcGIS Online, QGIS en Google Earth.

Korte geschiedenis

EduGIS startte tien jaar geleden (2004) met het beschikbaar maken van digitale kaarten van Kadaster en Topografische Dienst voor het onderwijs. In hetzelfde jaar werden twee lesmodules ontwikkeld als voorbeeld van het werken met geo-ICT, gericht op het ontwikkelen van geografisch besef (hogere denkvaardigheden, spatial thinking). De data en programmatuur werden gehost op één kleine server en maximaal 20 leerlingen konden toen tegelijkertijd met EduGIS aan de slag.

EduGIS stond aan de wieg van de integratie van GIS en internet. Sinds die tijd is er veel veranderd.

Vanaf 2005 werden op internet gratis toegankelijke digitale kaarten (webgissen) en virtual globes zoals Google Maps en Google Earth gelanceerd. Enkele jaren later werden webgissen ook geïntegreerd met sociale media. Sindsdien spreekt men vaak van geo-ict of geomedia.

Elke schooldag maken meer dan 500 leerlingen gebruik van EduGIS (ruim 75.000 per jaar) en draait het systeem in ‘the cloud’ zodat de capaciteit flexibel aangepast kan worden aan de vraag.

Stichting EduGIS

Vanaf 2004 zet EduGIS zich in voor de geo-digitalisering van het (aardrijkskunde-)onderwijs. Het platform is in de loop der jaren uitgebreid met nieuwe kaartlagen, lesmodules en functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld tabletondersteuning en Minecraft-activiteiten. EduGIS heeft altijd geprobeerd het onderwijs zo goed mogelijk te bedienen. Om de werkzaamheden en het behalen van de doelstellingen voor de lange termijn te waarborgen, werd in november 2017 de Stichting EduGIS officieel opgericht. In het bestuur van de stichting zitten personen die gelieerd zijn aan het Kadaster, SPINlab (VU), GeoFort, Geo-Informatie Nederland (GIN) en Geodan B.V.

Onder de vlag van Stichting EduGIS zal de bijbehorende stuurgroep de samenwerking opzoeken met partners in het geo-veld, zoals het Kadaster, GeoNovum, ESRI en natuurlijk alle onderwijsinstellingen. Het creëren van draagvlak op het gebied van geo-educatie en het verwerven van financiële middelen betreft een belangrijke kerntaak van de stichting. Met deze middelen zal Stichting EduGIS investeren in onderwijsinnovatie (bijv. 3D, augmented reality), promotieonderzoek, het ontsluiten van nieuwe, hoogwaardige geodata, het maken van uitdagend lesmateriaal, en last but not least: het onderhouden van de relatie met de community. Want EduGIS kan niet bestaan zonder alle onderwijsprofessionals die iedere dag met veel toewijding gebruik maken van dit platform in hun lespraktijk. Door het oprichten van Stichting EduGIS, hopen wij een nieuwe, toekomstbestendige weg in te slaan voor het geo-onderwijs in Nederland en daarbuiten. Doet u ook mee?

Bestuur Stichting EduGIS

Organisatie

EduGIS is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties: software- en dataleveranciers en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de inhoud en het educatieve deel van de website. Het project wordt voor het grootste deel gefinancierd uit eigen middelen. Sinds 2009 wordt EduGIS niet meer door de overheid gesubsidieerd.

Initiatiefnemers zijn de Vrije Universiteit Amsterdam en het Kadaster. In principe is iedereen van harte welkom om data, ideeën en inhoud aan de site te leveren.
De onderstaande organisaties nemen deel aan het EduGIS consortium. Iedere partner heeft een eigen expertise en daarbij horende taken in het EduGIS project.
 
Kadaster
 
logo-VU
Geodan
 
Anaximander
Geonovum
 
GeoFort
ESRI Nederland