DINOloket 

(Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond)

Iedereen die geïnteresseerd is in de ondergrond, kan op DINOloket van TNO, Geologische Dienst Nederland, gratis gegevens van de ondergrond bekijken en aanvragen. Deze gegevens komen uit de database van DINO én de BRO (Basisregistratie Ondergrond). Gegevens gerelateerd aan de Mijnbouwwet vindt u op NLOG.

BRO-ontwikkelingen bij DINOloket

Goed nieuws! Er zijn weer nieuwe registratieobjecten toegevoegd aan DINOloket. Ook kunt u voortaan de twee BRO-kaarten (afkomstig van Wageningen Environmental Research) op DINOloket raadplegen. Per 1 januari 2020 is dit dus toegevoegd:

  • Geotechnische boormonsterbeschrijvingen en -analyses
  • Wandonderzoek
  • Bodemkaart van Nederland
  • Geomorfologische kaart van Nederland

Verder zijn de 3 ondergrondmodellen van TNO nu ook officieel een BRO-model: DGM, REGIS II en GeoTOP. Uiteraard zijn die ook bij DINOloket te vinden. We zijn benieuwd naar uw feedback.

DINOloket wordt onder andere gebruikt door ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

bron: https://www.dinoloket.nl/