Excursiepunten Noord-Holland

Excursiepunten Noord-Holland Dic van Hummel, aardrijkskundedocent aan het St.Nicolaaslyceum te Amsterdam, heeft excursiepunten in Noord-Holland verzameld en beschreven. De uitgebreide verzameling is voor iedereen beschikbaar gesteld als KMZ-bestand voor gebruik in...

Karaktervolle wijk

Karaktervolle wijk In Maastricht ligt de buurt Nazareth. Deze ligt vlak langs de A2-N2. Het vele verkeer heeft negatieve effecten op de gezondheid. En van de jongeren tot 23 jaar heeft meer dan de helft problemen: drugs, alcohol, psychische problemen, schooluitval en...

Ruimte voor de rivier de IJssel

Ruimte voor de rivier de IJssel Ofschoon klimatologen nog over oorzaken en oplossingen discussiëren is het inmiddels wel duidelijk dat  wereldwijd de temperatuur gaat stijgen en het neerslagregiem verandert. Er valt meer neerslag en de neerslag valt onregelmatiger. De...

Overstromingsrisico’s in het Maasdal

Overstromingsrisico’s in het Maasdal In het Maasdal bij Venlo is de Maas onbedijkt. Dit houdt in dat er geen dijken zijn die het land beschermen tegen overstromingen door de Maas. Rijkswaterstaat wil graag weten welke gebieden bedijkt moeten worden. Om Rijkswaterstaat...

Zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging 14-09-2015: gecontroleerd en bijgewerkt Vaak hoor je berichten de klimaatsverandering zal leiden tot het afsmelten van gletsjers, met zeespiegelstijging tot gevolg. Maar hoe zit dat nou precies? Hoe groot is die zeespiegelstijging? In deze lesmodule...