Zeespiegelstijging

14-09-2015: gecontroleerd en bijgewerkt

ge-lesmateriaalVaak hoor je berichten de klimaatsverandering zal leiden tot het afsmelten van gletsjers, met zeespiegelstijging tot gevolg. Maar hoe zit dat nou precies? Hoe groot is die zeespiegelstijging? In deze lesmodule berekenen we hoe groot de zeespiegelstijging is ten gevolgen van het afsmelten van een gletsjer in de Rocky Mountains. Daarna berekenen we hoe groot de zeespiegelstijging zal zijn als de gehele Groenlandse IJskap af zal smelten.

De lesmodule is een combinatie van aardrijkskunde en wiskunde. Je doet niet alleen vaardigheden op in het interpreteren van satellietbeelden, hoogtemodellen en kaarten, maar ook in het maken van een profiel en het uitvoeren van  volumeberekeningen.