Nederland in 2040

Hoe ziet Nederland er uit in 2040? Die vraag stelden het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) samen met Cito en het Onderwijscentrum VU in 2010 aan scholieren van 12-15 jaar. Duizend leerlingen van 25 scholen deden mee. Samen tekenden zij 700 kaarten met een legenda en toelichting. Dat leverde verrassende resultaten op. De toekomst van Nederland in kaart. Hun toekomst. De samengestelde kaart Nederland in 2040 geeft een idee van hoe veel leerlingen denken dat Nederland er in 2040 uitziet.

Veel leerlingen verwachten dat er in 2040 grote stukken Nederland overstroomd zullen zijn en dat grote stukken nieuw land worden ingepolderd. De leerlingen vulden ook een enquête in met vragen over Nederland in 2040. Leerlingen verwachten in 2040 een welvarend Nederland met veel milieuvervuiling.

Op dinsdag 29 juni 2010 tussen 13.00 en 14.00 uur is de winnaar van de kaarttekenwedstrijd en de winnende klas bekend gemaakt. Mathijs Bijkerk van Het Streek in Ede tekende de beste kaart. Een brugklas van de Willem de Zwijger SG in Schoonhoven o.l.v. docente Linda van Kleef was de beste klas. Anafleur Verburg uit deze brugklas kreeg een eervolle vermelding voor haar kaart.

De hoofdprijs – een ballontocht boven Nederland – is namens de jury uitgereikt door Alexander Pechtold aan Mathijs Bijkerk. Het rapport met de belangrijkste enquêteresultaten en de belangrijkste bevindingen van de kaarttekenwedstrijd is aangeboden aan de directeur-generaal Ruimte van VROM, drs. Chris Kuijpers.