logo-wbHydrografie

In samenwerking met het Maritiem Instituut Willem Barentz zijn drie lesmodules ontwikkeld.
Dit is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de de Hydrographic Society Benelux.

 

kaartlagenCentraal gebied voor alle modules is de Noordzee. Op basis van gegevens van Rijkswaterstaat en de
Hydrografische dienst zijn 15 kaartlagen toegevoegd aan de kaartenverzameling van EduGIS. De nieuwe kaartlagen zijn te vinden in de rubriek Water (hydrografie).

 

 


Den Helder als centrum van Nederland: Nederland is groter dan je misschien denkt!
nederlandgroterdanjedenkt

In schoolboekmethoden wordt weinig aandacht gegeven aan het water dat twee derde van het aardoppervlak bedekt: de zee. Deze nieuwe lesmodules vormen een aanzet om in dit gemis te voorzien. Daarnaast bieden ze een (eerste) kennsimaking met het werken in de maritieme sector. In de onderbouw om te helpen bij het kiezen van profiel en vakkenpakket, in de bovenbouw als ondersteuning bij het kiezen van een mogelijke vervolgopleiding. Geschikt voor vakoverstijgend onderwijs (watereducatie, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, ANW, NLT) https://www.edugis.nl/lesmodules/Hydrografie