GroenGelinkt

GroenGelinkt is een kennisplatform, waarop we al het educatief aanbod in Nederland op het gebied van natuur & duurzaamheid willen verzamelen en optimaal toegankelijk maken. We doen dat voor de doelgroepen PO, VO, Kinderdagopvang en Algemeen Publiek. Inmiddels hebben we het aanbod van ruim 450 organisaties beschreven (gemetadateerd) in GroenGelinkt, hetgeen neerkomt op meer dan 3.000 lesmaterialen, bijna 1.000 activiteiten op ongeveer evenzoveel locaties verspreid over het gehele land. Het educatief materiaal gaat over duurzaamheid in de meest brede zin des woords, dus over thema’s als water, energie, klimaat, voeding, natuur, etc. etc.
(Hans Lodders, programmamanager GroenGelinkt)

Ga voor alle informatie naar de website van GroenGelinkt.

Of probeer direct hiernaast de zoekwidget uit: typ een trefwoord (bijv. duurzaamheid) en klik op Zoek.

GroenGelinkt