CBS in de klas

CBSpostersindeklasAKEduGIS heeft in opdracht van het CBS vier lessenseries gemaakt. De modules maken vooral gebruik van gegevens van het CBS en kaarten van EduGIS. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de kaart als visuele weergave van gegevens en de bron waar deze gegevens van afkomstig zijn. De modules zijn in augustus 2013 geactualiseerd en vernieuwd.