logo

  WATER
IN BEWEGING

 

Bronnen
 
 
     
  Animatie Nederland overstromingsgebied (prof. Pier Vellinga, 2004)
     
  Dijkringen normering (Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat)
     
  Architecten presenteren ontwerpen voor rivierengebied
     
  'Deze trip komt eigenlijk veertig jaar te laat' (de Volkskrant, 12-06-2006)
     
   Noodoverloopgebieden wellicht toch nodig (De Gelderlander, 29-10-2005)
     
  ops Schultz: geen nieuwe normen veiligheid bij Ruimte voor de Rivier (WaterForum online, 23-06-2005)
     
  ops Tussenbesluit Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas (15-04-2005)
     
  Animatie volstromen Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaard (WL | Delft Hydraulics)
   
 
Televisiecommercial van ‘Nederland leeft met Water’
   
 
Beheer zelf het water (Flash animatie)
   
  Ooijse Bandijk, Ooij
     
  Ooijpolder: protestflyer
     
 
   
 
Artikel: "Noodoverloop bestaat alleen op papier "
   
 
Ruimte maken voor water: vier voorbeelden