Overstromings Informatie Systeem


Een goede bescherming tegen overstromingen is noodzakelijk. De hoge waterstanden van de afgelopen jaren hebben dat duidelijk gemaakt, maar ook de verwachte zeespiegelrijzing en de toename van de neerslag vormen een bedreiging voor de veiligheid, jouw eigen veiligheid.

Wat gebeurt er als de bescherming tegen het wassende water wegvalt?
Wanneer de rivierdijken het begeven lopen de naastliggende polders onder water. De animatie laat zien wat er gebeurt als de Lek-dijk doorbreekt en de Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaard volstromen.

Klik op de Play-knop om te beginnen.

Als je hierboven een wit vlak ziet i.p.v. een kaartje van het rivierengebied kan het zijn dat jouw computer te zwaar beveiligd is. Je browser moet 'ActiveX' toestaan. Beveiligingsinstellingen zijn te wijzigen via Extra -> Internet opties -> Beveiliging. Dit kan of mag je alleen doen als de beheerder van de door jou gebruikte computer daar toestemming voor geeft.

Alternatieven:
De animatie is ook beschikbaar als download: WMV (voor Windows Media Player)

Als dit allemaal niet snel genoeg of helemaal niet werkt: sluit dit venster en ga door met de vraag c.

terug